Tiến độ thi công dự án Vườn Phượng Hoàng Hạ Long tháng 10-2018

Dự án Phoenix Legend Vườn Phượng Hoàng Quảng Ninh
Dự án Phoenix Legend Vườn Phượng Hoàng Quảng Ninh

Trong tháng 10 tranh thủ thời tiết thuận lợi. Dự án Vườn Phượng Hoàng Hạ Long đang tích cực thi công phần kè bao quanh chân đồi. Hệ thống kè dài hơn 400m, với chiều rộng tối thiểu 6m